Veilinggegevens

Start Datum:
2 Oktober 2017 16:00
Eind Datum:
23 Oktober 2017 18:00

Toelichting

Kijkdag:

Uitsluitend op: Woensdag 18 oktober 2017 van 10u00 tot 12u30 Emiel Vloorsstraat 2, 2660 Hoboken, BelgiŰ

Deze veiling loopt ism Febelauto. Voor het heringebruik nemen van een voertuig dienen wij na 1 maand een bewijs te ontvangen van een aanvraag voor nieuwe inschrijving. Indien dit niet gebeurd zijn wij genoodzaakt uw gegevens door te geven aan Febelauto


Betaling:
Betalingsopdracht uiterlijk op Vrijdag 3 November 2017 op ons rekeningnummer.Ophaal Data:
Uitsluitend op: dinsdag 7 en woensdag 8 november 2017 van 9u tot 17u30, Emiel Vloorsstraat 2, 2660 Hoboken, BelgiŰ.
OP AFSPRAAK MET DEPANNAGE 2000 - 03/241 20 00 !! de betaling dient ten laatste op vrijdag 3 november op ons rekeningnummer te staan.
Let op!! Indien u GEEN mail heeft ontvangen voor ontvangst van betaling dient u bij afhaling een getekend en gestempeld bankbewijs te tonen, Zorg voor genoeg eigen materiaal voor transport!!
Alle goederen worden verkocht in de staat waarin ze zich bevinden met al hun zichtbare of onzichtbare gebreken. De aspirant-kopers en de kopers worden geacht de loten grondig te hebben ge´nspecteerd en te kennen. Er wordt geen enkele waarborg gegeven op de verkochte goederen, eventuele onjuistheden bij de beschrijving van de goederen op de website geven geen enkele mogelijkheid tot verhaal. Voor B2C verkopen blijft de wettelijke waarborg voor verborgen gebreken van toepassing alsook de verplichting tot levering van een goed dat conform is met het gekochte goed. Elke niet conformiteit van het geleverde goed met het bestelde dient op straffe van verval gemeld aan I & O Auctions binnen de 8 dagen na de levering. De eventuele waarborgverplichting dient nagekomen te worden door de inbrenger; IO Auctions heeft enkel een bemiddelende rol en zal zo nodig de koper in verbinding stellen met de inbrenger. Numerieke gegevens zoals kilometerstanden, draaiuren, bouwjaren of technische specificaties worden louter indicatief meegedeeld zonder enige garantie van IO-Auctions of diens opdrachtgever. (art.5 Alg. Vwd)
twitterbutton.nl

LET OP! Indien 5 minuten vˇˇr het sluiten van een kavel nog een bod wordt uitgebracht op dit kavel, wordt de veiling voor deze kavel met 5 minuten verlengd.
LET OP! Uw inloggegevens zijn uw facturatiegegevens, na toewijzing zijn deze onwijzigbaar.
LET OP! Kavels worden chronologisch qua tijdsspanne afgesloten, naast de kavelinfo ziet U de juiste sluittijd.

Deze veiling staan onder toezicht van een gerechtsdeurwaarder.
Loten sorteren op lot nummer 

Categorieen

Voertuigen Aantal Loten Aantal Biedingen Sluitingstijd
Aanhangwagen 1 2 23 Oktober 2017 18:10
Personenwagen 10 128 23 Oktober 2017 18:00