Veilinggegevens

Start Datum:
1 Maart 2018 16:00
Eind Datum:
23 Maart 2018 18:00

Toelichting

Kijkdag:

uitsluitend op: Dinsdag 20 maart 2018 van 10:00 tot 12:00 uur,

Technische dienst, Everdongenlaan 11, 2300 Turnhout
Betaling: Uiterlijk op donderdag 29 april 2018 op ons rekeningnummer.


Ophaal Data:

uitsluitend op: Dinsdag 3 april 2018 van 10:00 tot 13:00 uur,

Technische dienst, Everdongenlaan 11, 2300 TurnhoutIndien u geen ontvangst van betaling ontvangt dient u een getekend en afgestempeld betaalbewijs voor te legen bij afhalingAlle goederen worden verkocht in de staat waarin ze zich bevinden met al hun zichtbare of onzichtbare gebreken. De aspirant-kopers en de kopers worden geacht de loten grondig te hebben ge´nspecteerd en te kennen. Behoudens ingeval van B2C verkoop wordt er geen enkele waarborg gegeven op de verkochte goederen, eventuele onjuistheden bij de beschrijving van de goederen op de website geven geen enkele mogelijkheid tot verhaal. Indien het over nieuwe producten gaat die geen consumptieartikelen zijn, is in voorkomend geval de contractuele waarborg voorzien door de inbrenger en/of de fabrikant of importeur van toepassing. Voor B2C verkopen blijft de wettelijke waarborg voor verborgen gebreken van toepassing alsook de verplichting tot levering van een goed dat conform is met het gekochte goed. Elke niet conformiteit van het geleverde goed met het bestelde dient op straffe van verval gemeld aan I & O Auctions binnen de 8 dagen na de levering.De eventuele waarborgverplichting dient nagekomen te worden door de inbrenger; IO Auctions heeft enkel een bemiddelende rol en zal zo nodig de koper in verbinding stellen met de inbrenger. Numerieke gegevens zoals kilometerstanden, draaiuren of bouwjaren of technische specificaties worden louter indicatief meegedeeld zonder enige garantie van IO-Auctions of diens opdrachtgever. IO-Auctions is niet verantwoordelijk voor het ontbreken van de boordpapieren van voertuigen (art.5 Alg. Vwd)

twitterbutton.nl

LET OP! Indien 5 minuten vˇˇr het sluiten van een kavel nog een bod wordt uitgebracht op dit kavel, wordt de veiling voor deze kavel met 5 minuten verlengd.
LET OP! Uw inloggegevens zijn uw facturatiegegevens, na toewijzing zijn deze onwijzigbaar.
LET OP! Kavels worden chronologisch qua tijdsspanne afgesloten, naast de kavelinfo ziet U de juiste sluittijd.

Deze veiling staan onder toezicht van een gerechtsdeurwaarder.
Loten sorteren op lot nummer 

Categorieen

Bouw / Agrarisch Aantal Loten Aantal Biedingen Sluitingstijd
Bosmaaier 1 22 23 Maart 2018 18:31
Kooimaaier 1 8 23 Maart 2018 18:25
maaibalken 1 3 23 Maart 2018 18:42
Opraapmachine 1 19 23 Maart 2018 18:30
Overige 1 18 23 Maart 2018 18:37
Verticuteermachine 1 15 23 Maart 2018 18:29
Zaaimachines 1 30 23 Maart 2018 18:39
Consumenten Electronica Aantal Loten Aantal Biedingen Sluitingstijd
Bewakingssysteem 2 19 23 Maart 2018 18:16
Transformator 2 29 23 Maart 2018 18:03
Consumenten meubelen Aantal Loten Aantal Biedingen Sluitingstijd
Bureau 2 4 23 Maart 2018 18:01
stoelen 1 40 23 Maart 2018 18:46
Consumenten speelgoed / sport / spel Aantal Loten Aantal Biedingen Sluitingstijd
Speelgoed 2 22 23 Maart 2018 18:09
Voetbalgoal 3 12 23 Maart 2018 18:17
Voertuigen Aantal Loten Aantal Biedingen Sluitingstijd
Aanhanger B/E 1 12 23 Maart 2018 18:13
Aanhanger dubbelas 1 20 23 Maart 2018 18:33
Borstel 1 15 23 Maart 2018 18:41
Bromfietsen/Scooters 1 13 23 Maart 2018 18:22
Ford Transit 1 24 23 Maart 2018 18:15
Motors 1 14 23 Maart 2018 18:37
Peugeot Boxer 1 42 23 Maart 2018 18:19
Schroot 3 27 23 Maart 2018 18:21
Consumenten verlichting Aantal Loten Aantal Biedingen Sluitingstijd
lampen 1 2 23 Maart 2018 18:08
Lampen Diverse Stijlen 1 9 23 Maart 2018 18:07
Bouw / Materialen Aantal Loten Aantal Biedingen Sluitingstijd
Platen 1 39 23 Maart 2018 18:16
Radiator 2 28 23 Maart 2018 18:34
Rekken 1 13 23 Maart 2018 18:53
Toilet 1 9 23 Maart 2018 18:06
Consumenten Badkamer / Wellness Aantal Loten Aantal Biedingen Sluitingstijd
Wasbak 1 4 23 Maart 2018 18:05
Industriele Magazijnstelling Aantal Loten Aantal Biedingen Sluitingstijd
Stellingen 1 58 23 Maart 2018 18:30
Kantoor Meubelen Aantal Loten Aantal Biedingen Sluitingstijd
Bureau's 1 1 23 Maart 2018 18:00