Veilinggegevens

Start Datum:
20 Juni 2017 16:00
Eind Datum:
12 Juli 2017 18:00

Toelichting

Kijkdag:

Vrijdag 7 juli 2017 van 10u tot 12u
Adres:
Neerlandweg 1, 2610 Wilrijk, Belgi.


De verkoop van hout op stam, onbewerkt hout, brandhout en houtafval is onderworpen aan het BTW-tarief van 6% overeenkomstig rubriek VII, cijfer 12, van tabel A, van de bijlage bij het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven.


Ophaal Data:

Donderdag 20 Juli 2017 van 9u tot 10u bon komen aftekenen, mogelijkheid tot laden van 8u tot 15u15.
Adres:
Neerlandweg 1, 2610 Wilrijk, Belgi. // Er is geen laadkraan aanwezig //
Betalingsopdracht uiterlijk maandag 17 juli 2017 op ons rekeningnummer.

Let op !! Ontvangt u GEEN mail ter bevestiging van betaling van uw aankoop dient u bij de ophaling te zorgen voor een afgetekend en afgestempeld bankbewijs van uw betaling, zonder dit bewijs zal u de loten niet ontvangen !!
twitterbutton.nl

LET OP! Indien 5 minuten vr het sluiten van een kavel nog een bod wordt uitgebracht op dit kavel, wordt de veiling voor deze kavel met 5 minuten verlengd.
LET OP! Uw inloggegevens zijn uw facturatiegegevens, na toewijzing zijn deze onwijzigbaar.
LET OP! Kavels worden chronologisch qua tijdsspanne afgesloten, naast de kavelinfo ziet U de juiste sluittijd.

Deze veiling staan onder toezicht van een gerechtsdeurwaarder.

Loten sorteren op lot nummer 

Categorieen

Bouw / Agrarisch Aantal Loten Aantal Biedingen Sluitingstijd
Brandhout 11 16 12 Juli 2017 18:02