Veilinggegevens

Start Datum:
28 Juni 2017 16:00
Eind Datum:
26 Juli 2017 18:00

Toelichting

Kijkdag:

Uitluitend: dinsdag 25 juli 2017
locatie 1: Neerlandweg 1 in Wilrijk van 10u tot 12u

locatie 2: Booswegske 1 /Antwerpsebaan 110 te Berendrecht van 13u30 tot 14u30


Betaling:
Betalingsopdracht uiterlijk op woensdag 2 augustus 2017 op ons rekeningnummer.


Ophaal Data:

Uitluitend:Vrijdag 4 Augustus 2017 van 10u tot 13u - Let op ! Ophaling is tegelijkertijd op beide locaties! Zorg voor genoeg manschappen om alles vlot te laten verlopen !
locatie 1: Neerlandweg 1 in Wilrijk
locatie 2: Booswegske 1 /Antwerpsebaan 110 te BerendrechtAlle goederen worden verkocht in de staat waarin ze zich bevinden met al hun zichtbare of onzichtbare gebreken. De aspirant-kopers en de kopers worden geacht de loten grondig te hebben genspecteerd en te kennen. Behoudens ingeval van B2C verkoop wordt er geen enkele waarborg gegeven op de verkochte goederen, eventuele onjuistheden bij de beschrijving van de goederen op de website geven geen enkele mogelijkheid tot verhaal. Indien het over nieuwe producten gaat die geen consumptieartikelen zijn, is in voorkomend geval de contractuele waarborg voorzien door de inbrenger en/of de fabrikant of importeur van toepassing. Voor B2C verkopen blijft de wettelijke waarborg voor verborgen gebreken van toepassing alsook de verplichting tot levering van een goed dat conform is met het gekochte goed. Elke niet conformiteit van het geleverde goed met het bestelde dient op straffe van verval gemeld aan I & O Auctions binnen de 8 dagen na de levering.De eventuele waarborgverplichting dient nagekomen te worden door de inbrenger; IO Auctions heeft enkel een bemiddelende rol en zal zo nodig de koper in verbinding stellen met de inbrenger. Numerieke gegevens zoals kilometerstanden, draaiuren of bouwjaren of technische specificaties worden louter indicatief meegedeeld zonder enige garantie van IO-Auctions of diens opdrachtgever. IO-Auctions is niet verantwoordelijk voor het ontbreken van de boordpapieren van voertuigen (art.5 Alg. Vwd)

twitterbutton.nl

LET OP! Indien 5 minuten vr het sluiten van een kavel nog een bod wordt uitgebracht op dit kavel, wordt de veiling voor deze kavel met 5 minuten verlengd.
LET OP! Uw inloggegevens zijn uw facturatiegegevens, na toewijzing zijn deze onwijzigbaar.
LET OP! Kavels worden chronologisch qua tijdsspanne afgesloten, naast de kavelinfo ziet U de juiste sluittijd.

Deze veiling staan onder toezicht van een gerechtsdeurwaarder.
Loten sorteren op lot nummer 

Categorieen

Bouw / Agrarisch Aantal Loten Aantal Biedingen Sluitingstijd
Bloembakken 6 65 26 Juli 2017 18:00
Boomrooster 18 113 26 Juli 2017 18:04
Generator 1 11 26 Juli 2017 19:11
Hout 1 1 26 Juli 2017 18:55
Leivormen 4 28 26 Juli 2017 18:28
Overige 3 30 26 Juli 2017 18:27
Palen 1 15 26 Juli 2017 19:15
Consumenten overig Aantal Loten Aantal Biedingen Sluitingstijd
Kaders 1 3 26 Juli 2017 19:01
Tenten en toebehoren 1 37 26 Juli 2017 19:22
Consumenten meubelen Aantal Loten Aantal Biedingen Sluitingstijd
Meubelen 4 21 26 Juli 2017 19:02
Overige Meubelen 1 2 26 Juli 2017 19:09
stoelen 2 25 26 Juli 2017 18:54
Tafels 1 9 26 Juli 2017 19:26
Bouw / Gereedschap / Uitrusting Aantal Loten Aantal Biedingen Sluitingstijd
Aanwijzingsborden 1 1 26 Juli 2017 19:22
hijsgereedschap 1 5 26 Juli 2017 19:02
Consumenten tuin Aantal Loten Aantal Biedingen Sluitingstijd
Buitenbank 22 332 26 Juli 2017 18:32
Bouw / Materialen Aantal Loten Aantal Biedingen Sluitingstijd
Balken 1 9 26 Juli 2017 18:21
Kozijnen 1 0 26 Juli 2017 19:18
stenen 1 4 26 Juli 2017 18:53
Handel en Wandel Aantal Loten Aantal Biedingen Sluitingstijd
Locker 3 0 26 Juli 2017 19:12
Podiumtrap 1 2 26 Juli 2017 19:19
vuilbakken 1 2 26 Juli 2017 19:06
Industriele artikelen Aantal Loten Aantal Biedingen Sluitingstijd
Metalen kasten / Lockers 2 5 26 Juli 2017 18:59
Rolbanden 1 4 26 Juli 2017 18:27
Werktafel-bank 3 29 26 Juli 2017 18:56
Kunst / cultuur /literatuur Aantal Loten Aantal Biedingen Sluitingstijd
Kunst 2 12 26 Juli 2017 19:04